KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 11


    PHÒNG GD&ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN HỒNG THÁI TÂY

Số: 99/KH- MNHTT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc                                

Hồng Thái Tây, ngày 01 tháng 11 năm 2019

                       

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 11

NĂM HỌC 2019- 2020

 
   

I.   NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

- Họp hội đồng đánh giá công tác tháng 10, đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 11

- Thống nhất chương trình dạy và lên thực đơn tháng 11.

- Tiếp tục thực hiện các hoạt động mẫu và hoạt động thao giảng

- Tổ chức mít tinh chào mừng ngày ngày nhà giáo Việt Nam 20.11

   - Thực hiện công tác kiểm tra nội bộ trường học

   - Tổ chức hoạt động ngoại khóa: Giải bóng đá mi ni giữa các đội khối lớp 5 tuổi khu trung tâm

   - Bồi dưỡng chuyên môn

II. Nhiệm vụ cụ thể

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

NGƯỜI THỰC HIỆN

Tuần 1

Từ ngày 04- 8/11

- Họp hội đồng đánh giá công tác tháng 10 thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 11

- Thống nhất chương trình dạy và lên thực đơn trong tháng

- Lên kế hoạch cụ thể và thực hiện các hoạt động thao giảng theo các tổ chuyên môn

- Các hoạt động chuyên đề

-BGH, TTCB,GV, NV trường

- Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn

- Các tổ chuyên môn

- GV dạy CĐ

Tuần 2

Từ ngày 11-15/11

 

- Các hoạt động thao giảng, tiếp tục tổ chức chuyên đề nâng cao chất lượng bữa ăn cho trẻ

- Thực hiện chuyên để: Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm cấp trường

- Dự giờ thường xuyên 2 giáo viên:

- Họp chuyên môn các tổ

 

 

 

 

 

- GV dạy thao giảng

Đ/c Bùi Thị Yến

Đ/c Trần Bích hạnh

 

Tuần 3

Từ ngày 18 – 22/11

- Tổ chức mít tinh chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20.11

- Tổ chức các hoạt động thao giảng

 

 

- BGH, GVCN các nhóm lớp

- Các GV dạy thao giảng theo lịch phân công

- Đc: Trịnh Thị Ngạn

- Đc: Trịnh Thị Biên

 

 

 

 

Tuần 4

Từ ngày 25- 30/11

Kiểm tra thường xuyên công tác vệ sinh môi trường.

- Kiểm tra chuyên đề 1 giáo viên

- Tổ chức tiệc Bupfe

- Tổ chức hoạt động ngoại khóa cho trẻ 5 tuổi

 

 

- ĐC: Hoàng T Như Quỳnh

-Tổ nuôi

 

- GVCN và học sinh 5 tuổi

         

                                                   

Nơi nhận:

- PGD & ĐT (b/c)

- CTCĐ (p/h)

- Các đồng chí PHT (t/h)

- Lưu h/c

 

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

 

Đỗ Thị Hai

                                    


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu