Phân công chuyên môn


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN HỒNG THÁI TÂY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN

NĂM HỌC 2014-2015

 

Stt

Họ và tên

Ngày sinh

Trình độ

Chuyên ngành đào tạo

Nhiệm vụ được
phân công

Kiêm nghiệm

Số tiết trên tuần

1

Nguyễn Thị Tẹo

16.08.1962

Cao đẳng

GDTH

Quản lí nhà trường

 

 

2

Trần Thị Ngọc

22.4.1978

Đại học

GDMN

Phụ trách CM

 

 

3

Đỗ Thị Hai

25.05.1975

Đại học

GDMN

Phụ trách CM

 

 

4

Ngô Thị Thành

25.02.1975

Cao đẳng

Kế toán

Kế toán

 

 

5

Phạm Thị Nhung

22/06/1985

Cao đẳng

Kế toán

Hành chính

 

 

6

Hoàng Hương Giang

10.01.1980

Đại học

GDMN

GVCN - 5 tuổi A3

 

 

7

Hoàng Thị Xoa

19.8.1973

Cao đẳng

GDMN

GVCN - 5 tuổi A1

CTCĐ

 

8

Hoàng Thị Hoà

20.10.1981

Đại học

GDMN

GVCN - 5 tuổi A2

 

 

9

Bùi Thị Yến

29.10.1982

Đại học

GDMN

GVCN - Nhà trẻ D2

 

 

10

Mạc Thị Hằng

07.11.1985

Cao đẳng

GDMN

GVCN - 3 tuổi  C1

 

 

11

Trần Thanh My

27.5.1982

Đại học

GDMN

GVCN - 5 tuổi A3

 

 

12

Trần Thị Nga

04.5.1986

Đại học

GDMN

GVCN - 4 tuổi B2

 

 

13

Nguyễn Thị Duyên

28.5.1987

Trung cấp

GDMN

GVCN - 4 tuổi B4

 

 

14

Nguyễn T. Thu Hường

05.10.1985

Trung cấp

GDMN

GVCN - Nhà trẻ D1

 

 

15

Nguyễn Thị T. Huyền

04.01.1981

Cao đẳng

GDMN

GVCN - 3 tuổi  C1

 

 

16

Hoàng Thị Nhàn

20.04.1988

Đại học

GDMN

GVCN - 4 tuổi B4

 

 

17

Nguyễn Thị Nhàn

08/10/1988

Trung cấp

GDMN

GVCN - 4 tuổi B3

 

 

18

Trịnh Thị Ngạn

30.7.1985

Đại học

GDMN

GVCN - 4 tuổi B1

Bí thư  ĐTN

 

19

Lưu Thị Hạnh

19.5.1988

Đại học

GDMN

GVCN - 5 tuổi A2

 

 

20

Nguyễn Thị Minh Thu

26/12/1990

Trung cấp

GDMN

GVCN - 3 tuổi  C2

 

 

21

Ngô Thị Hoan

06/09/1985

Trung cấp

GDMN

GVCN - 4 tuổi B3

 

 

22

Trịnh Thu Hiền

04/10/1991

Trung cấp

GDMN

GVCN - 4 tuổi B2

 

 

23

Lê Thị Huyền Linh

10/02/1985

Trung cấp

GDMN

GVCN - Nhà trẻ D1

 

 

24

Phạm Thị Thoa

03/01/1991

Trung cấp

GDMN

GVCN - Nhà trẻ D3

 

 

25

Nguyễn Thị Mai Phương

28/121985

Cao đẳng

GDMN

GVCN - 5 tuổi A1

 

 

26

Hoàng Thị Như Quỳnh

22/09/1990

Cao đẳng

GDMN

GVCN - Nhà trẻ D2

 

 

27

Phạm Thị Tuyến

06/09/1990

Trung cấp

GDMN

GVCN - Nhà trẻ D1

 

 

28

Trần Thị Hải

29/11/1985

Cao đẳng

GDMN

GVCN - Nhà trẻ D2

 

 

29

Nguyễn Thị Mừng

06/01/1988

Trung cấp

GDMN

GVCN - Nhà trẻ D3

 

 

30

Phan Thị Ánh Thu

04/08/1994

Trung cấp

GDMN

GVCN - 3 tuổi  C2

 

 

31

Trần Bích Hạnh

23/10/1987

Trung cấp

GDMN

GVCN - 4 tuổi B1

 

 

32

Đỗ Thị Huệ

01/04/1986

Sơ cấp

Nấu ăn

Cấp dưỡng

 

 

33

Nguyễn T. Thuý Diệu

25/08/1982

Trung cấp

GDMN

Cấp dưỡng

 

 

34

Hà Thị Thuý

26/10/1983

Trung cấp

GDMN

Cấp dưỡng

 

 

35

Bùi Thị Hảo

04/02/1985

Trung cấp

Điều dưỡng

Nhân viên y tế

 

 

 

                                                                                                                     HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                            (Đã Kí)

                                                                                                                      Nguyễn Thị Tẹo