Phân công chuyên môn năm học 2017-2018

Phân công chuyên môn năm học 2017-2018

 

 PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN HỒNG THÁI TÂY

 

PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN

NĂM HỌC 2017-2018

 

 

Stt

Họ và tên

Ngày sinh

Trình độ

Chuyên ngành đào tạo

Nhiệm vụ được phân công

Kiêm nghiệm

Số tiết trên tuần

 
 

1

Đỗ Thị Hai

25.05.1975

Đại học

GDMN

Quản lí chung và Phụ trách CM

 

 

 

2

Trần Thị Ngọc

22.4.1978

Đại học

GDMN

Phụ trách CM

 

 

 

3

Nguyễn Thị Nhung

15.05.1983

Trung cấp

Kế toán

Kế toán

 

 

 

4

Phạm Thị Nhung

22/06/1985

Cao đẳng

Kế toán

Hành chính

 

 

 

5

Trịnh Thị Ngạn

30.7.1985

Đại học

GDMN

GVCN - 5 tuổi A1

 

 

 

6

Trịnh Thị Biên

05.02.1990

Đại học

GDMN

GVCN - 5 tuổi A1

 

 

 

7

Hoàng Hương Giang

10.01.1980

Đại học

GDMN

GVCN - 5 tuổi A2

 

 

 

8

Trần Thanh My

27.5.1982

Đại học

GDMN

GVCN - 5 tuổi A2

 

 

 

9

Trần Thị Nga

04.5.1986

Đại học

GDMN

GVCN - 5 tuổi A3

 

 

 

10

Hoàng Thị Hoà

20.10.1981

Đại học

GDMN

GVCN - 5 tuổi A3

 

 

 

11

Lưu Thị Hạnh

19.5.1988

Đại học

GDMN

GVCN - 5 tuổi A4

 

 

 

12

Bùi Thị Yến

29.10.1982

Đại học

GDMN

GVCN - 5 tuổi A4

 

 

 

13

Hoàng Thị Xoa

19.8.1973

Cao đẳng

GDMN

GVCN - 4 tuổi B1

 

 

 

14

Nguyễn Thị Mai Phương

28/121985

Đại học

GDMN

GVCN - 4 tuổi B1

 

 

 

15

Nguyễn Thị Nhàn

08.10.1988

Đại học

GDMN

GVCN - 4 tuổi B2

 

 

 

16

Vũ Thị Khánh

1985

Đại học

GDMN

GVCN - 4 tuổi B2

 

 

 

17

Mạc Thị Hằng

07.11.1985

Đại học

GDMN

GVCN - 4 tuổi B3

 

 

 

18

Trịnh Thu Hiền

04/10/1991

Đại học

GDMN

GVCN - 4 tuổi B3

 

 

 

19

Nguyễn T. Thu Hường

05.10.1985

Đại học

GDMN

GVCN - 4 tuổi B4

 

 

 

20

Phạm Thị Tuyến

12.12.1985

Đại học

GDMN

GVCN - 4 tuổi B4

 

 

 

21

Trần Bích Hạnh

23/10/1987

Đại học

GDMN

GVCN - 4 tuổi B4

 

 

 

22

Phạm Thị Thoa

03/01/1991

Trung cấp

GDMN

GVCN - 3 tuổi  C1

 

 

 

23

Đào Thúy Nga

09.06.1994

Cao đẳng

GDMN

GVCN - 3 tuổi  C1

 

 

 

24

Nguyễn Thị Duyên

28.5.1987

Đại học

GDMN

GVCN - 3 tuổi  C2

 

 

 

25

Phan Thị Ánh Thu

04/08/1994

Trung cấp

GDMN

GVCN - 3 tuổi  C2

 

 

 

26

Nguyễn Thị T. Huyền

04.01.1981

Cao đẳng

GDMN

GVCN - 3 tuổi  C2

 

 

 

27

Lê Thị Huyền Linh

10/02/1985

Đại học

GDMN

GVCN - 3 tuổi  C3

 

 

 

28

Đồng Thanh Huyền

27.10.1990

Trung cấp

GDMN

GVCN - 3 tuổi  C3

 

 

 

29

Ngô Thị Hoan

06/09/1985

Đại học

GDMN

GVCN - Nhà trẻ D1

 

 

 

30

Nguyễn Thị Mừng

06/01/1988

Trung cấp

GDMN

GVCN - Nhà trẻ D1

 

 

 

31

Trịnh Kim Hoa

19.10.1993

Trung cấp

GDMN

GVCN - Nhà trẻ D1

 

 

 

32

Trần Thị Hải

29/11/1985

Cao đẳng

GDMN

GVCN - Nhà trẻ D2

 

 

 

33

Nguyễn Thị Minh Thu

26/12/1990

Đại học

GDMN

GVCN - Nhà trẻ D2

 

 

 

34

Nguyễn Thị Hải

25/08/1993

Trung cấp

GDMN

GVCN - Nhà trẻ D2

 

 

 

35

Ngô Thị Lương

11.6.1993

Trung cấp

GDMN

GVCN - Nhà trẻ D1

 

 

 

36

Hoàng Thị Như Quỳnh

22/09/1990

Cao đẳng

GDMN

GVCN - Nhà trẻ D3

 

 

 

37

Nguyễn Thị Lương

25.8.1993

Trung cấp

GDMN

GVCN - Nhà trẻ D3

 

 

 

38

Đỗ Thị Huệ

01/04/1986

Trung cấp

GDMN

Cấp dưỡng

 

 

 

39

Nguyễn T. Thuý Diệu

25/08/1982

Trung cấp

Nấu ăn

Cấp dưỡng

 

 

 

40

Hà Thị Thuý

26/10/1983

Trung cấp

Nấu ăn

Cấp dưỡng

 

 

 

41

Ngô Thúy Liên

05/12/1995

Trung cấp

GDMN

Cấp dưỡng

 

 

 

42

Bùi Thị Chang

05/06/1991

Trung cấp

GDMN

Cấp dưỡng

 

 

 

43

Bùi Thị Thúy

23/09/1988

Trung cấp

Nấu ăn

Cấp dưỡng

 

 

 

44

Bùi Thị Hảo

04/02/1985

Trung cấp

Điều dưỡng

Nhân viên y tế

 

 

 

 

 

Q. HIỆU TRƯỜNG

 

(Đã kí)

 

ĐỖ THỊ HAI

 


No comments yet. Be the first.