Xuất bản thông tin

Thực đơn của bé tháng 11_2012

THỰC ĐƠN THÁNG 11
Năm học 2012

Tuần
Thứ ngày
Bữa chính
Bữa phụ
 
I
Thứ 2-29.10
Thứ 3-30.10
Thứ 4-31.10
Thứ 5-1.11
Thứ 6-2.11
Giò rim cà chua+ canh bí xanh xương
Tôm, thịt rim cà chua + canh cải thịt
Trứng đúc thịt + canh rau ngót thịt nạc
Thịt đậu rim cà chua, canh bí đỏ xương
Lạc vừng, ruốc, khoai sọ linh xương.
Cháo đỗ đen đường
Mì thịt
Cháo xương
Cháo đỗ xanh
Bánh mì chè đen
 
II
Thứ 2-5.11
Thứ 3-6.11
Thứ 4-7.11
Thứ 5-8.11
Thứ 6-9.11
Giò rim cà chua + Canh cải thịt nạc
Thịt đậu, rim cà chua, canh bí xanh thịt nạc
Thịt bò, cà rốt xốt vang + canh cải thịt bò
Tôm thịt + canh bí xanh thịt nạc
Thịt ngan, đậu rim, canh khoai sọ xương
Cháo đỗ xanh
Mì xương
Cháo xương
Mì thịt
Bánh mì chè đen
 
III
Thứ 2-12.11
Thứ 3-13.11
Thứ 4-14.11
Thứ 5-15.11
Thứ 6-16.11
Giò, đậu rim cà chua+ canh bí xanh xương
Tôm, thịt rim cà chua + canh củ cải thịt
Trứng đúc thịt + canh xu hào  thịt xương
Thịt đậu rim cà chua, canh bí đỏ xương
Lạc vừng, ruốc. khoai sọ linh xương.
Cháo đỗ xanh đường
Mì thịt
Cháo xương
Mì xương
Bánh mì chè đen
 
IV
Thứ 2-19.11
Thứ 3-20.11
Thứ 4-21.11
Thứ 5-22.11
Thứ 6-23.11
Giò đậu rim cà chua+ Canh bí xanh xương
Thịt đậu, rim cà chua, canh bắp cải thịt nạc
Tôm, thịt rim, canh củ cải, cà rốt xương
Thịt ngan rim gừng + canh bi đỏ xương
Thịt bò, cà rốt xốt vang, canh cải thịt nạc
Cháo đỗ xanh đường
Mì xương
cháo đỗ đen đường
Mì thịt
Cháo xương
V
Thứ 2-26.11
Thứ 3-27.11
Thứ 4-28.11
Thứ 5-29.11
Thứ 6-30.11
Giò rim cà chua+ canh bí xanh xương
Tôm, thịt rim + canh củ cải,cà rốt thịt
Trứng đúc thịt + canh xu hào, cà rốt xương
Thịt đậu rim cà chua, canh bí đỏ xương
Lạc vừng, ruốc, khoai sọ linh xương.
Cháo đỗ xanh đường
Mì xương
Cháo xương
Mì thịt
Cháo xương

 

HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
 
Nguyễn Hoài Thu
Người lên thực đơn
 
 
 
 
 
Nguyễn Thị Miền