1.jpg
11.jpg
12.jpg
18.jpg
19.jpg
Tin tức - Sự kiện
Thông báo

Tài chính công khai ngày 07/07/2020


Tài chính công khai ngày 07/7/2020

Tổng số trẻ đến trường: 376
Trong đó: Điểm trung tâm: 360; điểm lẻ: 16
Tổng số tiền ăn: 5.640.000 đồng; Thừa: 0 ; Thiếu: 0

 

Lịch công tác
Hôm nay: Thứ ba, ngày 07 / 07 / 2020
7 giờ 30

BGH - Trực và làm việc tại trường

Cảnh quan, môi trường học đường
Tài nguyên