Xuất bản thông tin

Trường MN Hồng Thái Tây tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở năm học 2016-2017

Trường MN Hồng Thái Tây tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở năm học 2016-2017

Hôm nay, ngày 28/02/2017, Giáo viên trường MN Hồng Thái Tây đã tham gia phần thi thực hành của Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở năm học 2016-2017.


           

Phần thi thực hành của cô giáo Bùi Thị Yến

 

            Năm học 2016-2017, Trường mầm non Hồng Thái Tây có 15 giáo viên tham gia Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở.

 

Phần thi thực hành của cô giáo Trần Thanh My

 

             Hội thi giá viên dạy giỏi cấp cơ sở là một phong trào diễn ra thường xuyên hàng năm. Là dịp để giáo viên rèn luyện, năng cao tay nghề, công nhận và suy tôn giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở. 

 

Phần thi thực hành của cô giáo Lưu Thị Hạnh

 

           Thông qua Hội thi các giáo viên có cơ hội thể hiện được khả năng sáng tạo, tự học để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đồng thời tạo điều kiện cho giáo viên gặp gỡ giao lưu, thể hiện năng lực, trao đổi học tập kinh nghiệm về công tác chăm sóc, giáo dục trẻ, cách tổ chức lớp học, khai thác, sử dụng sáng tạo, hiệu quả, phương tiện, đồ dùng, đồ chơi trong việc thực hiện chương trình giáo dục mầm non.

 

                                                                                          - Phạm Nhung-