Xuất bản thông tin

Trường MN Hồng Thái Tây tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

Trường MN Hồng Thái Tây tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

Sáng ngày 13 tháng 02 năm 2016, trường MN Hồng Thái Tây tổ chức "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" và mừng Đảng, mừng xuân Bính Thân năm 2016 .


          Thực hiện Công văn số 83/PGD&ĐT ngày 27/01/2016 của PGD&ĐT Đông Triều về việc tổ chức "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" và mừng Đảng, mừng xuân Bính Thân năm 2016.

         Sáng ngày 13 tháng 02 năm 2016, trường MN Hồng Thái Tây tổ chức trồng cây xanh bóng mát xung quanh sân trường.

         Sau đây là một số hình ảnh:

 

 

 

 

 

                                                                                            - Phạm Nhung-