Xuất bản thông tin

Trường MN Hồng Thái Tây tổ chức chia tay Đoàn thực tập sư phạm khóa 25 của trường cao đẳng sư phạm Quảng Ninh

Trường MN Hồng Thái Tây tổ chức chia tay Đoàn thực tập sư phạm khóa 25 của trường cao đẳng sư phạm Quảng Ninh

Chiều ngày 17 tháng 04 năm 2014 trường Mầm non Hồng Thái Tây đã tổ chức Tổng kết cho Đoàn thực tập sư phạm khoá 25 của trường Cao đẳng sư phạm Quảng Ninh.

                  Chiều ngày 17 tháng 04 năm 2014 trường Mầm non Hồng Thái Tây  đã tổ chức Tổng kết cho Đoàn thực tập sư phạm khoá 25 của trường Cao đẳng sư phạm Quảng Ninh.

 

Cô Nguyễn Hoài Thu - Hiệu trưởng - Trưởng ban chỉ đạo thực tập phát biểu

Phát biểu tại buổi làm việc cô Nguyễn Hoài Thu - Hiệu trưởng nhà trường - Trưởng ban chỉ đạo thực tập đã biểu dương các giáo sinh thực tập đã nỗ lực hết mình, khắc phục các khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong 06 tuần thực tập

 

Bạn Lê Thị Anh Quỳnh - Đại diện Đoàn thực tập phát biểu

Tại buổi tổng kết em Lê Thị Anh Quỳnh - Đại diện Đoàn thực tập đã phát biểu và cảm ơn nhà trường đã tạo điều kiện giúp đỡ để Đoàn thực tập hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Sau 6 tuần thực tập kết quả đạt được: 19,2% xuất sắc; 73,1% giỏi; 7,7% khá. không có giáo sinh đạt loại trung bình và yếu kém.

 

Đoàn thực tập chụp ảnh lưu niệm với Ban chỉ đạo thực tập

Hội nghị tổng kết cho đoàn giáo sinh thực tập khóa 25 trường Cao đẳng sư phạm Quảng Ninh tại trường đã thành công tốt đẹp.

                                                                                                      CTV - CNTT