Xuất bản thông tin

Trường MN Hồng Thái Tây tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức, lao động năm học 2015-2016

Trường MN Hồng Thái Tây tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức, lao động năm học 2015-2016

Sáng ngày 19/10/2015 trường MN Hồng Thái Tây đã tổ chức Hội nghị Cán bộ, Viên chức, Lao động năm học 2015-2016.


                Được sự chỉ đạo của Phòng GD&ĐT Đông Triều, sáng ngày 19/10/2015 trường MN Hồng Thái Tây đã tổ chức Hội nghị Cán bộ, Viên chức, Lao động năm học 2015-2016.

 

Toàn cảnh Hội nghị

 

                Về dự Hội nghị có Đ/c Nguyễn Thị Thu Trang – chuyên viên đại diện lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo  Đông Triều, Đ/c Cao Đức Khương – phó chủ tịch xã Hồng Thái Tây đại diện cho lãnh đạo địa phương, Đ/c Nguyễn Thanh Vân đại diện cho Hội cha mẹ học sinh, cùng toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường.          

               Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Thị Tẹo - Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường báo cáo tổng kết đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2014 - 2015 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong năm học 2015-2016

Đ/c Nguyễn Thị Tẹo  - BT chi bộ, HT nhà trường thông qua dự thảo kế hoạch

năm học 2015-2016

                Hội nghị đã nhất trí với các báo cáo của nhà trường, đồng thời cũng đã có những tham luận và giải pháp đóng góp công khai trên tinh thần dân chủ, xây dựng.  

       

Đ/c Hoàng Hương Giang - Đại diện ban thanh tra nhân dân báo cáo

 

              Hội nghị đã được nghe báo cáo hoạt động của thanh tra nhân dân, báo cáo tổng kết công tác thi đua  năm học 2013 - 2014 và cam kết thi đua  năm học 2014 - 2015.

 

Đ/c đỗ Thị Hai - P.hiệu trưởng tham luận chăm sóc nuôi dưỡng

 

Đ/c Trịnh Thị Ngạn - Tổ trưởng chuyên môn  tham luận nâng cao chất lượng sinh hoạt  tổ

 

Đ/c Hoàng Thị Xoa  tham luận công tác phát triển sĩ số

 

          Hội Nghị đã biểu quyết dự thảo Nghị quyết Hội nghị Cán bộ, Viên chức, Lao động với sự nhất trí cao 100%. Với ý chí quyết tâm cao, sự đoàn kết khắc phục mọi khó khăn, dám nghĩ, dám làm của Cán bộ, Viên chức, Lao động trong toàn trường sẽ hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ mà nghị quyết Hội nghị đã đề ra.
                                                                                                                                     

                                                                                                                 -Phạm Nhung-