Cam kết chất lượng giáo dục năm học 2011-2012


 

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON HỒNG THÁI TÂY

THÔNG B¸O

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2011-2012

 

STT

Nội dung

Nhà trẻ

Mẫu giáo

I

Mức độ về sức khỏe mà trẻ em

sẽ đạt được

 

95-100%

95-100%

II

Mức độ về năng lực và hành vi

mà trẻ em sẽ đạt được

 

85-90%

90-95%

III

Chương trình chăm sóc giáo dục

mà cơ sở giáo dục tuân thủ

 

100%

100%

IV

Các điều kiện nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục

 

 

100%

100%

                                                   Hồng Thái Tây, ngày 05 tháng 09 năm 2011

                                                    Thủ trưởng đơn vị

                                                    (đã ký)

 

 

 

 

 

                                                     Nguyễn Hoài Thu