Thông tin thành viên
Họ và tên: Trịnh Thị Ngạn
Email: mn.hongthaitay.ttngan@dongtrieu.edu.vn
Giới tính: Nữ
Địa chỉ:
Website:
Đơn vị: Trường MN Hồng Thái Tây
Chức vụ: Tổ trưởng Mẫu giáo
Chuyên môn: 
Thống kê:  Tổng số bài: 249       Đã duyệt: 249       Tổng điểm: 80

Giới thiệu: 


  • Tài liệu đã duyệt