Thao giảng chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

Sáng ngày 15/11/2016 trường MN Hồng Thái Tây tổ chức thao giảng chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11


             

 

        Hưởng ứng kỉ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2016.  Trường MN Hồng Thái Tây thi đua, tổ chức các tiết dạy thao giảng chào mừng học tập, học hỏi rút kinh nghiệm lẫn nhau trong hội đồng sư phạm nhà trường.

 

 

            Các tiết thao giảng đều là những tiết do nữ giáo viên có nhiều kinh nghiệm trong công tác giảng dạy cũng như đạt được nhiều thành tích cao như giáo viên giỏi, chiến sĩ thi đua cấp cơ sở....

 

 

             Thao giảng đã tạo không khí hứng khởi lan tỏa trong trường nói riêng và trong ngành sư phạm nói chung.   

 

                                                                    - Phạm Nhung-


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác:
Mới nhất