Danh sách đội ngũ năm học 2017-2018

Danh sách đội ngũ năm học 2017-2018

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

 

 

TRƯỜNG MN HỒNG THÁI TÂY

 

 

DANH SÁCH CÁN BỘ GIÁO VIÊN NHÂN VIÊN

 

NĂM HỌC2017-2018

 

Stt

Họ và tên

Ngày sinh

Trình độ

Chuyên ngành đào tạo

Ghi chú

 
 

1

Đỗ Thị Hai

25.05.1975

Đại học

GDMN

 

 

2

Trần Thị Ngọc

22.4.1978

Đại học

GDMN

 

 

3

Nguyễn Thị Nhung

15.05.1983

Trung cấp

Kế toán

 

 

4

Phạm Thị Nhung

22/06/1985

Cao đẳng

Kế toán

 

 

5

Trịnh Thị Ngạn

30.7.1985

Đại học

GDMN

 

 

6

Trịnh Thị Biên

05.02.1990

Đại học

GDMN

 

 

7

Hoàng Hương Giang

10.01.1980

Đại học

GDMN

 

 

8

Trần Thanh My

27.5.1982

Đại học

GDMN

 

 

9

Trần Thị Nga

04.5.1986

Đại học

GDMN

 

 

10

Hoàng Thị Hoà

20.10.1981

Đại học

GDMN

 

 

11

Lưu Thị Hạnh

19.5.1988

Đại học

GDMN

 

 

12

Bùi Thị Yến

29.10.1982

Đại học

GDMN

 

 

13

Hoàng Thị Xoa

19.8.1973

Cao đẳng

GDMN

 

 

14

Nguyễn Thị Mai Phương

28/121985

Cao đẳng

GDMN

 

 

15

Nguyễn Thị Nhàn

08.10.1988

Trung cấp

GDMN

 

 

16

Vũ Thị Khánh

03/11/1985

Đại học

GDMN

 

 

17

Mạc Thị Hằng

07.11.1985

Cao đẳng

GDMN

 

 

18

Trịnh Thu Hiền

04/10/1991

Trung cấp

GDMN

 

 

19

Nguyễn T. Thu Hường

05.10.1985

Trung cấp

GDMN

 

 

20

Phạm Thị Tuyến

12.12.1985

Đại học

GDMN

 

 

21

Trần Bích Hạnh

23/10/1987

Đại học

GDMN

 

 

22

Phạm Thị Thoa

03/01/1991

Trung cấp

GDMN

 

 

23

Đào Thúy Nga

09.06.1994

Cao đẳng

GDMN

 

 

24

Nguyễn Thị Duyên

28.5.1987

Đại học

GDMN

 

 

25

Phan Thị Ánh Thu

04/08/1994

Trung cấp

GDMN

 

 

26

Nguyễn Thị T. Huyền

04.01.1981

Cao đẳng

GDMN

 

 

27

Lê Thị Huyền Linh

10/02/1985

Đại học

GDMN

 

 

28

Đồng Thanh Huyền

27.10.1990

Trung cấp

GDMN

 

 

29

Ngô Thị Hoan

06/09/1985

Đại học

GDMN

 

 

30

Nguyễn Thị Mừng

06/01/1988

Trung cấp

GDMN

 

 

31

Trịnh Kim Hoa

19.10.1993

Trung cấp

GDMN

 

 

32

Trần Thị Hải

26/11/1985

Cao đẳng

GDMN

 

 

33

Nguyễn Thị Minh Thu

26/12/1990

Đại học

GDMN

 

 

34

Nguyễn Thị Hải

25/08/1993

Trung cấp

GDMN

 

 

35

Ngô Thị Lương

11.6.1993

Trung cấp

GDMN

 

 

36

Hoàng Thị Như Quỳnh

22/09/1990

Cao đẳng

GDMN

 

 

37

Ngô Thị Lương

25.8.1993

Trung cấp

GDMN

 

 

38

Đỗ Thị Huệ

01/04/1986

Trung cấp

GDMN

 

 

39

Nguyễn T. Thuý Diệu

25/08/1982

Trung cấp

Nấu ăn

 

 

40

Hà Thị Thuý

26/10/1983

Trung cấp

Nấu ăn

 

 

41

Ngô Thúy Liên

05/12/1995

Trung cấp

GDMN

 

 

42

Bùi Thị Chang

05/06/1991

Trung cấp

GDMN

 

 

43

Bùi Thị Thúy

23/09/1988

Trung cấp

Nấu ăn

 

 

44

Bùi Thị Hảo

04/02/1985

Trung cấp

Điều dưỡng

 

 

 

 

Q. HIỆU TRƯỞNG

(Đã kí)

Đỗ Thị Hai


No comments yet. Be the first.