Trường MN Hồng Thái Tây tổ chức "Ngày Hội vệ sinh trường học" năm học 2018-2019

Ngày 19/11/2018, trường MN Hồng Thái Tây tổ chức "Ngày Hội vệ sinh trường học" năm học 2018 - 2019


             

Phần thi rửa tay của các bé khối 5 tuổi

 

              Thực hiện kế hoạch số 1139/PGD&ĐT ngày 02/11/2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Đông Triều về việc tổ chức "Ngày hội vệ sinh trường học" năm học 2018 - 2019; Ngày 19 tháng 11 năm 2018 trường Mầm non Hồng Thái Tây tổ chức "Ngày hội vệ sinh trường học" năm học 2018 - 2019". Nhằm mục đích nâng cao nhận thức của học sinh, giáo viên và cộng đồng về tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường.

       

Phần thi văn nghệ của các bé đến từ lớp 5 tuổi A1

 

             "Ngày hội vệ sinh trường học" năm học 2018-2019 là chương trình bổ ích và có ý nghĩa với tất cả các bé. Đồng thời tăng cường sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và cộng đồng xã hội trong việc chăm sóc giáo dục và chăm lo sức khỏe cho trẻ tạo điều kiện cho trẻ phát triển toàn diện cả về thể chất và tinh thần. Nâng cao chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng cho trẻ trong trường mầm non.

 

                                                                                                 - Phạm Nhung -

 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác:
Mới nhất