BÁO CÁO DIỆN TÍCH


PHÒNG GD &ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU                                    Biểu mẫu 01

     TRƯỜNG MN HỒNG THÁI TÂY      

 
   

THÔNG BÁO

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non

 năm học 2019 - 2020

   

STT

Nội dung

Nhà trẻ

Mẫu giáo

I

Chất lượng nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ dự kiến đạt được.

Trẻ trong độ tuổi phát triển bình thường là:96%.

Trẻ trong độ tuổi phát triển bình thường là:98%.

II

Chương trình giáo dục mầm non của nhà trường thực hiện.

 Chương trình giáo dục mầm non (Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25/7/2009 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo và Thông tư số 28/2016/TTGDĐTngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình Giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT).

   Chương trình giáo dục mầm non (Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25/7/2009 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo và Thông tư số 28/2016/TTGDĐT ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình Giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT).

III

Kết quả đạt được trên trẻ theo các lĩnh vực phát triển.

Kết quả đạt được trên trẻ theo các lĩnh vực phát triển đạt từ 95-98% theo yêu cầu độ tuổi.

Kết quả đạt được trên trẻ theo các lĩnh vực phát triển đạt từ 97 - 99%  theo yêu cầu độ tuổi.

IV

Các hoạt động hỗ trợ chăm sóc giáo dục trẻ ở cơ sở giáo dục mầm non.

 Đảm bảo các trang thiết bị cần thiết phục vụ công tác CSND và GD trong trường mầm non theo quy định của Bộ GD và đáp ứng tiêu chuẩn của trường MN đạt chuẩn Quốc gia mức độ I.

 Đảm bảo các trang thiết bị cần thiết phục vụ công tác CSND và GD trong trường mầm non theo quy định của Bộ GD và đáp ứng tiêu chuẩn của trường MN đạt chuẩn Quốc gia mức độ I.

 

 

  Hồng Thái Tây, ngày 20 tháng 9 năm 2019    
                          Thủ trưởng đơn vị
 

 

 

 

                                 Đỗ Thị Hai 

 

 

 

PHÒNG GD &ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU                                    Biểu mẫu 02

     TRƯỜNG MN HỒNG THÁI TÂY     

 

 
 

  THÔNG BÁO

Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế, năm học 2019 - 2020

                                                               

STT

Nội dung

Tổng số trẻ em

Nhà trẻ

Mẫu giáo

3-12 tháng tuổi

13-24 tháng tuổi

25-36 tháng tuổi

3-4 tuổi

4-5 tuổi

5-6 tuổi

I

Tổng số trẻ em

381

 

 

52

 62

124

 142

1

Số trẻ em nhóm ghép

0

 

 

 

 

 

 

2

Số trẻ em học 1 buổi/ngày

0

 

 

 

 

 

 

3

Số trẻ em học 2 buổi/ngày

381

 

 

52

 62

124

 142

II

Số trẻ em được tổ chức ăn bán trú

381

 

 

52

 62

124

 142

III

Số trẻ em được kiểm tra định kỳ sức khỏe

381

 

 

52

 62

124

 142

IV

Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng

381

 

 

52

 62

124

 142

V

Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em

381

 

 

       

1

Số trẻ cân nặng bình thường

364

   

50

29

122

133

2

Số trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân

8

   

2

2

2

2

3

Số trẻ có chiều cao bình thường

363

   

50

58

116

139

4

Số trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi

18

   

2

4

8

4

5

Số trẻ thừa cân béo phì

9

     

1

 

8

VI

Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục

381

 

 

52

 62

124

 142

1

Chương trình giáo dục nhà trẻ

  52

 

 

52

 

 

 

2

Chương trình giáo dục mẫu giáo

329

 

 

 

 62

124

 142

 

 

Hồng Thái Tây, ngày 20 tháng 09 năm 2019
Thủ trưởng đơn vị
 

 

 

 

 

Đỗ Thị Hai

 

 

 

 

PHÒNG GD &ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU                                    Biểu mẫu 03

     TRƯỜNG MN HỒNG THÁI TÂY    

                                                                             

THÔNG BÁO

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2019 - 2020

 

STT

Nội dung

Số lượng

Bình quân

I

Tổng số phòng

14

Số m2/trẻ em

II

Loại phòng học

 

-

1

Phòng học kiên cố

7

3,6m2/ trẻ em

2

Phòng học bán kiên cố

01

3,6m2/ trẻ em

3

Phòng học tạm

06

 

4

Phòng học nhờ

 

-

III

Số điểm trường

2

-

IV

Tổng diện tích đất toàn trường (m2)

5290,8m2

 

V

Tổng diện tích sân chơi (m2)

1450m2

3,1m2/ trẻ em

VI

Tổng diện tích một số loại phòng

 

 

1

Diện tích phòng sinh hoạt chung (m2)

53 m2

1,5m2/ trẻ em

2

Diện tích phòng ngủ (m2)

13,8m2

 

3

Diện tích phòng vệ sinh (m2)

12m2

0,4m2/ trẻ em

4

Diện tích hiên chơi (m2)

20m2

 

5

Diện tích phòng giáo dục thể chất (m2)

 

 

6

Diện tích phòng giáo dục nghệ thuật hoặc phòng đa chức năng (m2)

80 m2

 

7

Diện tích nhà bếp và kho (m2)

 

 

VII

Tổng số thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu (Đơn vị tính: bộ)

14

1 bộ/nhóm (lớp)

1

Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu hiện có theo quy định

14

1 bộ/nhóm (lớp) 

2

Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu còn thiếu so với quy định

3

 

VIII

Tổng số đồ chơi ngoài trời

20

10 bộ/sân chơi

IX

Tổng số thiết bị điện tử-tin học đang được sử dụng phục vụ học tập (máy vi tính, máy chiếu, máy ảnh kỹ thuật số v.v... )

36

 

X

Tổng số thiết bị phục vụ giáo dục khác (Liệt kê các thiết bị ngoài danh mục tối thiểu theo quy định)

 

Số thiết bị/nhóm (lớp)

1

 Ti vi

14

1 thiết bị/nhóm (lớp) 

2

Máy in

5

 

3

Đầu đĩa

14

1 thiết bị/nhóm (lớp) 

4

Bàn ghế đúng quy cách

Đủ

 

 

 

 

Số lượng(m2)

XI

Nhà vệ sinh

Dùng cho giáo viên

Dùng cho học sinh

Số m2/trẻ em

 

Chung

Nam/Nữ

Chung

Nam/Nữ

1

Đạt chuẩn vệ sinh*

1

 

11

 

0,4 m2

2

Chưa đạt chuẩn vệ sinh*

 

 

 

 

 

(*Theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường mầm non và Thông tư số 27/2011/TT-BYT ngày 24/6/2011 của Bộ Y tế ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà tiêu- điều kiện bảo đảm hợp vệ sinh)

 

 

Không

XII

Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh

x

 

XIII

Nguồn điện (lưới, phát điện riêng)

x

 

XIV

Kết nối internet

x

 

XV

Trang thông tin điện tử (website) của cơ sở giáo dục

x

 

XVI

Tường rào xây

x

 

..

....

 

 

 

 

 

 

Hồng Thái Tây, ngày 20 tháng 09 năm 2019
Thủ trưởng đơn vị
 

 

 

 

 

Đỗ Thị Hai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD &ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU                                    Biểu mẫu 04

     TRƯỜNG MN HỒNG THÁI TÂY     

 

THÔNG BÁO

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2019 - 2020

 

STT

Nội dung

Tổng số

Trình độ đào tạo

Hạng chức danh nghề nghiệp

Chuẩn nghề nghiệp

TS

ThS

ĐH

TC

Dưới TC

Hạng IV

Hạng III

Hạng II

Xuất sắc

Khá

Trung bình

Kém

 

Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhânviên

43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

Giáo viên

30

   

30

 

 

  26

2

22

9

 

 

1

Nhà trẻ

7

   

7

 

 

 

4

2

1

4

3

 

 

2

Mẫu giáo

23

   

23

 

 

   20

1

18

6

 

 

II

Cán bộ quản lý

3

   

3

 

 

 

 

 

2

3

 

 

 

1

Hiệu trưởng

 1

 

 

1

 

 

 

 

 1

1

1

 

 

 

2

Phó hiệu trưởng

 2

 

 

2

 

 

 

 

1

1

2

 

 

 

III

Nhân viên

6

   

3

 

3

     

 

 

 

 

 

1

Nhân viên kế toán kiêm văn thư

1

   

1

         

 

 

 

 

 

2

Nhân viên y tế kiêm thủ quỹ

1

       

1

     

 

 

 

 

 

3

Nhân viên cấp dưỡng

8

       

3

4

   

 

 

 

 

 

                               

4

Bảo vệ, lao công

4

               

 

 

 

 

 

                               
 

 

 

 

Hồng Thái Đông, ngày 20 tháng 09 năm 2019
Thủ trưởng đơn vị
 

 

 

Đỗ Thị Hai

 

 

 

 

 

 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu