KẾ HOẠCH THÁNG 10/2019


  PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN HỒNG THÁI TÂY

 

 
 
 

 

 

Số:    KH/MN- HTT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

  Hồng Thái Tây, ngày 01 tháng 10  năm 2019

         

                                                    KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 10

NĂM HỌC 2019 - 2020

 

I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

- Họp hội đồng đánh giá công tác tháng 9, đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 10. Thống nhất chương trình dạy tháng 10

- Triển khai và thực hiện các chuyên đề: " Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm…", Chuyên đề" Nâng cao chất lượng bữa ăn cho trẻ trong trường mầm non"

- Triển khai và thực hiện bồi dưỡng CNTT và bồi dưỡng chuyên môn

- Phát động phong trào thi đua đợt 1.

- Thực hiện 4 tiết dạy chuyên đề, các hoạt động thao giảng,

- Kiểm tra nội bộ theo kế hoạch tháng 10

- Tổ chức các hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm thực tế cho trẻ tại vườn trường

- Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ năm học.

II. Nhiệm vụ cụ thể

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

NGƯỜI THỰC HIỆN

Tuần 1

Từ ngày

 1-5/10

- Họp hội đồng, thống nhất chương trình,

- Triển khai và thực hiện các chuyên đề- Phát động phong trào thi đua đợt 1: Thời gian: t9, 10,11, 12: "Trang trí và xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm tại các nhóm lớp"

- Thực hiện  tiết dạy chuyên đề

- TT CB,GV,NV

- PHT phụ trách chuyên môn

- Công đoàn, BGH, tập thể GV, NV các nhóm lớp

 

 

 

- GV cốt cán

 

Tuần 2

Từ ngày

7-12/10

- Kiểm tra nội bộ:

- Tổ chức các hoạt động thao giảng

- Tổ chức thi giữa các khối lớp hoạt động ngoại khóa về cách tổ chức các hoạt động ngoài trời

Ban KTNB

- GV cốt cán

Thanh tra toàn diện 2 GV: Đ/c: Trần Thị Hải, Nguyễn Thị Biên.; Kiểm tra chuyên môn 3 GV: Lưu thị Hạnh; Nguyễn Thị Nhàn Đào Thị Thúy Nga; kiểm tra 01 NVCD; Nguyễn Thị Thúy Diệu

Tuần 3

Từ ngày 14- 19/10

- Hội nghị CBGVNV, người lao động

- Thực hiện BDCNTT, BDCM

- Tổ chức các hoạt động thao giảng

- TT CB,GV,NV

- PHT phụ trách chuyên môn, các TTCM

 

 

Tuần 4

Từ ngày 21-26/10

- Kiểm tra nội bộ theo kế hoạch trong tháng

- Tổ chức các hoạt động thao giảng

 

- Ban KTNB

 

 

Các thành viên trong tổ

 

 

Tuần 5

Từ ngày

28-31/10

- Kiểm tra nội bộ theo kế hoạch trong tháng

- Họp chuyên môn các tổ

 

- Ban KTNB

 

 Các thành viên trong tổ

 

 

Nơi nhận:

- PGD & ĐT (b/c)

- CTCĐ (p/h)

- Các đồng chí PHT (t/h)

- Lưu h/c

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Đỗ Thị Hai


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu