CÔNG KHAI TT 36 NĂM HỌC 2020- 2021


Công khai các biểu mẫu theo TT36

 

Biểu mẫu 01

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TX ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON HỒNG THÁI TÂY

 

THÔNG BÁO

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2020-2021

 

STT

Nội dung

Nhà trẻ

Mẫu giáo

I

Chất lượng nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ dự kiến đạt được

 

Đạt

Đạt

II

Chương trình giáo dục mầm non của nhà trường thực hiện

 

Đạt

Đạt

III

Kết quả đạt được trên trẻ theo các lĩnh vực phát triển

 

Đạt

Đạt

IV

Các hoạt động hỗ trợ chăm sóc giáo dục trẻ ở cơ sở giáo dục mầm non

 

Đạt

Đạt

 

 

Hồng Thái Tây, ngày 03 tháng 09 năm 2020

Thủ trưởng đơn vị

 

 

 

Đỗ Thị Hai

 

 

Biểu mẫu 02

 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TX ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON HỒNG THÁI TÂY

THÔNG BÁO

Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế, năm học 2020-2021

 

STT

Nội dung

Tổng số trẻ  em

Nhà trẻ

Mầu giáo

3-12

tháng

tuổi

13-24

tháng

tuổi

25-36

tháng

tuổi

3-4

tuổi

4-5

tuổi

5-6

tuổi

I

Tổng số trẻ em

370

0

11

39

81

94

145

1

Sổ trẻ em nhóm ghép

0

0

0

0

0

0

0

2

Số trẻ em học 1 buổi/ngày

0

0

0

0

0

0

0

3

Số trẻ em học 2 buổi/ngày

370

0

11

39

81

94

145

4

Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập

0

0

0

0

0

01

02

II

Số trẻ em được tố chức ăn bán trú

370

0

11

39

81

94

145

III

Số trẻ em dược kiểm tra dịnh kỳ sức khỏe

370

0

11

39

81

94

145

IV

Số trẻ em được theo dõi sức khoe bằng biểu đồ tăng trưỏng

370

0

11

39

81

94

145

V

Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em

 

 

 

 

 

 

 

1

Số trẻ cân nặng bình thường

360

0

0

50

80

93

137

2

Số trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân

1

0

0

0

1

0

0

3

Sô trẻ có chiều cao bình thường

367

0

0

50

79

93

145

4

Số trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi

3

0

0

0

2

1

0

5

Sô trẻ thừa cân béo phì

9

0

0

0

0

1

8

VI

Số trẻ em học các chưong trình chăm sóc giáo dục

 

370

0

11

39

81

94

145

l

Chương trình giáo dục nhà trẻ

50

0

11

39

 

 

 

2

Chương trình giáo dục mẫu giáo

320

 

 

 

81

94

145

 

 

 

Hồng Thái Tây, ngày 15  tháng 09 năm 2020

Thủ trưởng đơn vị

 

 

 

 

Đỗ Thị Hai

 

Biểu mẫu 03

 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TX ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON HỒNG THÁI TÂY

THÔNG BÁO

Công khai thông tin cơ sở vật chất của sở giáo dục mầm non, năm học 2020- 2021

STT

Nội dung

Số lương

Bình quân

I

Tổng số phòng

13

Số m2/trẻ em

II

Loại phòng học

 

 

1

Phòng học kiên cố

13

1,5m2/ trẻ em

2

Phòng học bán kiên cố

 0

 

3

Phòng học tạm

0

 

4

Phòng học nhờ

1

 

III

Số điểm trường

1

-

IV

Tổng diện tích đất toàn trường (m2)

5.290,8

 

V

Tổng diện tích sân chơi (m2)

1450

 

VI

Tổng diện tích một số loại phòng

 

 

1

Diện tích phòng sinh hoạt chung (m2)

53

 

2

Diện tích phòng ngủ (m2)

30

 

3

Diện tích phòng vệ sinh (m2)

12,6

 

4

Diện tích hiên chơi (m2)

35

 

5

Diện tích phòng giảo dục thể chất (ìn)

80

 

6

Diện tích phòng giáo dục nghẹ thuật hoặc phòng đa chức năng (m )

80

 

7

Diện tích nhà bếp nhà kho

 

 

100

 

VII

Tổng số thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu

(Đơn vị tính: bộ)

 

Số bộ/nhóm (lớp)

1

Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu hiện có theo quy định

14

23 bộ/nhóm lớp

2

Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu còn thiếu so với quy định

8

 

VIII

Tổng số đồ choi ngoài trời

2

2 bộ/sân chơi (trường)

IX

Tổng số thiết bị điện tử - tin học đang được sử dụng phục vụ học tập máy tính

13

 

X

Tống số thiết bị phục vụ giáo dục khác

(Liệt kê các thiết bị ngoài danh mục tối thiểu theo quy định)

 

Số thiết bị/nhóm (lớp)

 

 

 

 

 

Không

XII

Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh

X

 

XIII

Nguồn điện (lưói, phát điện riêng)

X

 

XIV

Kết nối internet

X

 

XV

Trang thông tin điện tử (website) của cơ sở giáo dục

X

 

XVI

Tường rào xây

X

 

 

XI

Nhà vệ sinh

Số lượng (m2)

Dùng cho giáo viên

Dùng cho học sinh

Số m2/trẻ em

Chung

Nam/Nữ

Chung

Nam/Nữ

 

Đạt chuẩn vệ sinh

1

1

13

 

0,7

 

Chưa đạt chuẩn vệ sinh

 

0

 

 

 

 

 

 

Hồng Thái Tây, ngày 15 tháng 09 năm 2020

Thủ trưởng đơn vị

 

 

                               Đỗ Thị Hai

 

Biểu mẫu 04

 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TX ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON HỒNG THÁI TÂY

 

THÔNG BÁO

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên

của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2020- 2021

STT

Nội dung

Tông

Số

Trinh dộ dào tạo

Hạng chức danh nghề nghiệp

Chuẩn nghề nghiệp

TS

ThS

ĐH

TC

Dưới

TC

Hạng IV

Hạng IỈI

Hạng II

Xuất

sắc

Khá

Trung

bình

Kém

 

 

Tồng số giáo viên, cán bô quản lý và nhân viên

34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Giáo viên

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Nhà trẻ

7

 

 

5

2

0

 

6

0

1

 

 

 

 

 

2

Mau giáo

22

 

 

19

3

 

 

15

3

4

 

 

 

 

 

II

Cán bộ quản lý

3

 

 

3

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

1

Hiệu trưởng

1

 

 

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

2

Phó hiệu trưởng

2

 

 

2

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

III

Nhân viên

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Nhân viên văn thư

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Nhân viên kế toán

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Thủ quỹ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Nhân viên y tê

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Nhân viên khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hồng Thái Tây, ngày 15 tháng 09 năm 2020

Thủ trưởng đơn vị

 

 

 

Đỗ Thị Hai

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu