TỔNG HỢP PHÂN LOẠI SỨC KHỎE LẦN 2


Thông báo kết quả khám sức khỏe lần 2 năm học 2019- 2020

 

TRẠM Y TẾ HỒNG THÁI TÂY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TỔNG HỢP PHÂN LOẠI KHÁM SỨC KHỎE HỌC SINH

Trường: Mầm non Hồng Thái Tây

 Ngày 19 tháng 6 năm 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STT

Lớp

T/s HS

T/s Khám

SDD

Thừa
cân

Béo
phì

Bệnh Tật

P.loại sức khỏe

 

C.cao

Cân nặng

Mắt

TMH

RHM

Da

Nội tiết

T. kinh

X-Khớp

Nội khoa

I

II

III

IV

1

A1

36

36

1

1

3

2

 

 

10

 

 

 

 

 

19

10

7

0

2

A2

37

37

1

1

 

1

 

 

7

 

 

 

 

 

28

7

2

0

3

A3

34

34

1

 

 

2

1

 

9

 

 

 

 

 

21

9

4

0

4

A4

36

36

 

 

 

 

 

 

9

 

1

 

 

 

27

8

0

1

5

B1

36

36

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

31

5

0

0

6

B2

31

31

1

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

25

5

1

0

7

B3

29

29

6

 

 

 

 

 

2

 

 

1

 

 

21

7

1

0

8

B4

28

28

1

2

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

20

5

3

0

9

C1

19

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

0

0

0

10

C2

20

20

2

1

1

 

 

 

2

 

 

 

 

 

16

1

3

0

11

C3

23

23

2

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

20

1

2

0

12

D1

18

18

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

0

1

0

13

D2

18

18

1

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

16

2

0

0

14

D3

16

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

0

0

0

Tổng

 

381

381

17

8

4

5

1

1

55

 

1

1

 

 

296

60

24

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số học sinh : 

381

 

 

* Bệnh tật:

 

 

 

 

 

 *Phân loại sức khỏe :

 

 

 

 

Tổng số khám  :      

381

 

 

 

Mắt           

        :

01/381= 0,26%

 

 

Sức khỏe loại I  : 296/381= 77,7%

 

*Thể chất:

 

 

 

 

 

TMH              : 01/381= 0,26%

 

 

Sức khỏe loại II : 60/381= 15,7%

 

SDD chiều cao: 0%

: 17/381= 4,46%

 

 

 

RHM              : 55/381= 14,4%

 

 

Sức khỏe loại III : 24/381= 6,3%

 

SDD Cân nặng 3/454=0,66%

: 08/381= 2,1%

 

 

 

Nội tiết           : 01/381= 0,26%

 

 

 

Sức khỏe loại IV : 01/381= 0,26%

 

Béo phì :             05/381= 1,31%

 

 

 

Thần kinh      : 01/381= 0,26%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thừa cân:           04/381= 1,05%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Người tổng hợp

                               

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu