chương trình công tác tháng 03 năm 2018

chương trình công tác tháng 03 năm 2018

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN HỒNG THÁI TÂY

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   

 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 03/2018

 

* Trọng tâm công tác tháng 03/2018:

- Nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục.

 

Lịch cụ thể

 

Thời gian

Nội dung công tác

Người chủ trì

01-30/03

I. Công tác phát triển giáo dục

- Ổn định sĩ số hiện có và tiếp tục phát triển số lượng

GVCN

01-30/03

II. Chất lượng chăm sóc giáo dục

a. Chăm sóc nuôi dưỡng

- Đảm bảo VSATTP-VS môi trường sạch sẽ, thực hiện nghiêm túc thực đơn hàng ngày, lưu mẫu đúng quy định và công khai tài chính hàng ngày.

- Kiểm tra bếp ăn và nền nếp, vệ sinh bán trú

b.Giáo dục: Thực hiện nghiêm túc chương trình thời khóa biểu các hoạt động giáo dục trong ngày.

 

 

GVCN, cấp dưỡng

 

GVCN

01-30/03

III. Công tác chuyên môn.

- Nâng cao chất lượng soạn giảng, ứng dụng CNTT trong giảng dạy

- Tăng cường công tác dự giờ thăm lớp để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên, nhân viên.

- Tiếp tục tổ chức chuyên đề xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm

 

BGH, GVCN

01-30/03

IV. Cơ sở vật chất.

- Tăng cường bảo quản sử dụng trang thiết bị dạy học

- Chuẩn bị cơ sở vật chất đón đoàn kiểm tra 5,6/03/2018

BGH, GV

01-30/03

V. Công tác QL và thi đua

- Chỉ đạo giáo viên thực hiện nghiêm túc nghị quyết trong tháng.

- Phân công, phân nhiệm công việc cho Đ/c hiệu phó mới Hoàng Thị Hoa

BGH

01 - 08/03

VI. Công tác khác.

Tổ chức kỷ niệm ngày quốc tế phụ nữ 8/3

-Tiếp tục tạo cảnh quan môi trường trong và ngoài lớp học đảm bảo đủ điều kiện để công nhận trường chuẩn quốc gia mức độ 1.

CTCĐ

 

 

HIỆU TRƯỞNG

(Đã kí)

Đỗ Thị Hai

 

 


No comments yet. Be the first.